PROTOKÓŁ H.323
~~~~ Składniki i rodzaje połączeń w sieciach WAN, ISDN oraz PSTN ~~~~

MENU:
Main Page
* Protokoły:
~ H.323
~ IAX
~ JINGLE
~ SIP
Cechy charakterystyczne i historia H.323 :
Standardowy protokół wykorzystywany do prowadzenie tele konferencji
oraz przesyłania głosu, za pomocą pakietowej transmisji danych
z wykorzystaniem TCP i UDP. Początkowe wersje standardu H.323 opierały
się na przesyłaniu głosu poprzez sieci LAN.
Wstępne obiecujące testy wykazały, iż jest sens na udostępnienie tej technologii w sieci internet. Zaczęły powstawać kolejne, coraz bardziej udoskonalone wersje od H.323 V.1 do H.323 V.2, która to na przełomie lat 1997/1998 została oficjalnie przyjęta przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union).
Części składowe protokołu H.323 :
Na protokół H.323 składają się cztery pod-składniki systemu, które odpowiadają za przesył danych multimedialnych w czasie rzeczywistym. Należą do nich: bramy, terminale, gatekeepers oraz jednostki kontrolne.
# bramy :
Bramy są systemami, które służą do łączenia sieci telefonicznych z sieciami IP. Świadczone przez nie usługi dla klientów H.323 mają na celu możliwość komunikacji z rozwiązaniami, które używają innych protokołów transmisji. Dzieje się tak ze względu na mechanizmy, które mogą obsługiwać sieci używających różnych technologii i pozwalających na konwersję różnych formatów.
# terminale :
Dzięki nim jest możliwość przesyłania danych multimedialnych w czasie rzeczywistym. Terminale powinny zawsze obsługiwać dane audio oraz opcjonalnie obrazy i dane. Głos jest przesyłany dzięki pakietom za pomocą protokołu UDP. Protokoły IP/UDP nie mają możliwości kontrolowania opóźnień więc tu z pomocą przychodzi standard H.323
# gatekeeper :
Jest elementem, który służy do świadczenia swoich usług dla punktów końcowych H.323 oraz kontroluje proces inicjowania połączeń.
# jednostki kontrolne :
MCU (Multipoint Control Units)czyli jednostki kontrolne służą do kontroli zasobów konferencji w czasie których biorą udział minimum trzy punkty końcowe. Negocjuje między nimi poprzez opracowanie właściwej metody kodowania danych. Steruje także strumieniami pakietów multimedialnych. W skład jednostek kontrolnych wchodzą moduły: multipoint processor oraz controller.